گرفتن حق وحقوق بازنشستگان بخصوص افراد کم درامد که اولویت اول با انها خواهد بود

چشم انداز ما

در این راستا در مرحله اول کلیه نخبگانی که روحیه انقلابی وداشتن توان وقت گذاشتن برای کارهای عموم را دارند شناسایی و از نظرات آنها برای برنامه ریزی امورات کانون استفاده شود

ماموریت ما

گرفتن حق وحقوق بازنشستگان بخصوص افراد کم درامد که اولویت اول با انها خواهد بود

تلاش ما

تقویت حلقه سازمانی و حس مشارکت اعضاء در امور اجتماعی جامعه

500+
28
8

اهداف کانون

کانون بازنشستگان سازمان قضایی نیروهای مسلح اهداف زیر را دنبال می کند

  1. صیانت از حرمت اعضای کانون و شاغلین سازمان وحفظ کرامت ومنزلت اجتماعی انها در جامعه
  2. رشد وبالندگی وتقویت بنیه دینی . فرهنگی .ورزشی . اجتماعی. اقتصادی . آموزشی و پرورشی اعضاء
  3. تقویت حلقه سازمانی و حس مشارکت اعضاء در امور اجتماعی جامعه
  4. حفظ ونشر ارزش های اسلامی ایرانی وبهره گیری ازتجارب. مهارت ودانش اعضاء برای جامه عامه در حد توان انها
  5. تلاش در جهت تامین حقوق شهروندی اعضاء کانون و جامعه
  6. فعالیت درزمینه پیشگیری برای در معرض تهدید نبودن خانواده ها در اجتماع و روشنگری در جهت فعالیت اجتماعی مطلوب جامعه